การก่อสร้างโครงการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงพิเศษ (ยูเอชวี) สาย “ไป๋เฮ่อทาน-เจียงซู” ขนาด 800 กิโลโวลต์ เสร็จสมบูรณ์แล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

โครงการดังกล่าวมีระยะทางรวม 2,087 กิโลเมตร เริ่มจาก เมืองไป๋เฮ่อทาน ในมณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ สู่มณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน ถือเป็นหนึ่งใน “ทางหลวงไฟฟ้า” และเป็นส่วนสำคัญของโครงการจ่ายไฟฟ้าจากตะวันตกสู่ตะวันออกของจีน

นอกจากนั้น โครงการนี้ยังมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย ระหว่างการก่อสร้างเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ เช่น อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน และการจดจำด้วยปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ)

ทั้งนี้ โครงการจ่ายไฟฟ้ายูเอชวี สายไป๋เฮ่อทาน-เจียงซู จะจ่ายไฟฟ้ามากกว่า 3.12 หมื่นล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี เมื่อเริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการ