สภานิติบัญญัติฮ่องกง ( เล็กโค ) มีมติเมื่อวันพุธ รับรองกฎหมายแก้ไขและเพิ่มเติม กฎหมายว่าด้วย “การจัดระเบียบการตรวจสอบภาพยนตร์” เพื่อ “ยกระดับกรอบแนวทางการพิจารณาและตรวจสอบภาพยนตร์” อันจะนำไปสู่การบรรลุผลที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการปฏิบัติตามกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งครอบคลุมถึงการห้ามการแสดงออกและกิจกรรมใดก็ตาม ที่อาจเข้าข่ายสนับสนุน ยกย่อง เชิดชู และปลุกระดมให้เกิดการก่อการอันตรายต่อกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ

ทั้งนี้ นายจอห์น ลี หัวหน้าคณะรัฐมนตรีฮ่องกง มีอำนาจยกเลิกใบอนุญาตฉายภาพยนตร์เรื่องใดก็ตาม “ที่มีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของชาติ” ขณะที่บุคคลใดก็ตามซึ่งฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว อาจต้องรับโทษจำคุกเป็นเวลานานถึง 3 ปี และปรับเป็นเงินอีก 1 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ( ราว 4.2 ล้านบาท )

มติดังกล่าวของเล็กโค เกิดขึ้นหลังสำนักงานเลขาธิการคณะผู้บริหารฮ่องกงประกาศเมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา ปรับแก้แนวทางการปฏิบัติงาน ของสำนักงานตรวจสอบและพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ โดย “เพิ่มความเข้มงวด” ในการพิจารณาเนื้อหา และการแสดงออกทุกรูปแบบ ซึ่งหากเป็นที่รับรู้และเข้าใจตามเกณฑ์การประเมินของหน่วยงาน ว่าเป็นการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้เกิดกิจกรรม “อันจะเป็นภัยต่อความมั่นคง” ของฮ่องกง ผลงานนั้น “ไม่สามารถเผยแพร่ได้”