ข่าวคำสั่งประหารชีวิตเจโรนิโม ทำให้เกิดกระแสคัดค้าน ในกลุ่มผู้รักสัตว์ รวมถึงกลุ่มคนเด่นดังในสังคมของหลายวงการ ได้ร่วมกันเข้าชื่อคำร้องคัดค้าน กว่า 140,000 คน และร้องขอต่อ นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรียูเค และนางแคร์รี ภริยา ให้แสดงความเมตตา และใช้อำนาจยกเลิกคำสั่งของกระทรวงเกษตร

แถลงการณ์ของกระทรวงสิ่งแวดล้อม อาหารและกิจการชนบทยูเค เมื่อวันอังคาร ระบุว่า เจโรนิโมถูกเคลื่อนย้ายออกจากฟาร์มเลี้ยง และถูกทำให้ตายโดยสงบ โดยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณุขสัตว์และพืช หรือ อัลฟา (Animal and Plant Health Agency : APHA) ตามมาตรการที่จำเป็น เพื่อควบคุมการระบาดของวัณโรคในโคและกระบือ

วัณโรคโค เป็นเชื้อแบคทีเรียเรื้อรังในโคและกระบือ บางครั้งสามารถแพร่เชื้อไปสู่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ ด้วย และสามารถแพร่สู่มนุษย์ ผ่านการย่อยน้ำนมดิบ