Categories
News

จัดฟันบางนา: โรคฟันผุในเด็ก มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง

จัดฟันบางนา: โรคฟันผุในเด็ก มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง โรคฟันผุ เป็นโรคที่พบได้บ่อยประมาณ 80% ของคนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กที่ชอบกินของหวานหรือน้ำตาลและไม่ได้แปรงฟันให้สะอาด ซึ่งโรคฟันผุนั้น เป็นปัญหาของใครหลายๆคนที่มักจะเจอบ่อยในกลุ่มผู้ที่ทำความสะอาดช่องปากและฟันได้ไม่ดีหรือไม่สะอาด หรือเกิดจากเชื้อโรคที่พบได้ตามปกติในช่องปากทำการย่อยสลายอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาล เกิดเป็นกรดซึ่งทำให้เกิดการทำลายโครงสร้างของฟัน

Categories
News

จัดฟันบางนา: ความเกี่ยวเนื่องเพิ่มความรุนแรง ระหว่าง “โรคเบาหวาน” และ “โรคปริทันต์”

จัดฟันบางนา: ความเกี่ยวเนื่องเพิ่มความรุนแรง ระหว่าง “โรคเบาหวาน” และ “โรคปริทันต์” อย่างที่หลายๆท่านทราบกันมาบ้างแล้วว่า “โรคเบาหวาน” มีความเกี่ยวเนื่องกับโรคต่างๆในช่องปากหลายอย่าง ก่อให้เกิดโรครุนแรงต่างๆในช่องปากเป็นอย่างมาก

Categories
News

ตอบทุกคำถามเกี่ยวกับการจัดฟันเด็ก

ตอบทุกคำถามเกี่ยวกับการจัดฟันเด็ก จะมาตอบทุกข้อสงสัยให้คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกมีปัญหาจนต้องจัดฟัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดฟันครั้งแรก การดูแลรักษา หรือการจัดฟันแฟชั่นซึ่งเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรบ้าง เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและไม่ทำให้เด็กกลัวการจัดฟันนั่นเองครับ

Categories
News

เด็กที่มีรูปหน้าสั้น แก้ไขด้วยการจัดฟันในเด็กได้หรือไม่

เด็กที่มีรูปหน้าสั้น แก้ไขด้วยการจัดฟันในเด็กได้หรือไม่ การจัดฟันในเด็ก เป็นการรักษาทางทันตกรรมอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะเด็กส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูดนิ้ว ซึ่งการดูดนิ้วเป็นพัฒนาการปกติของเด็กเล็ก เป็นพฤติกรรมที่เด็กใช้ในการปลอบตนเองหรือเป็นการกระตุ้นตัวเอง สามารถพบภาวะนี้ได้ตั้งแต่ในครรภ์ วัยทารกพบภาวะดังกล่าวได้ถึงร้อยละ 80 ของเด็กทั้งหมด และจะลดลงจนเหลือประมาณร้อยละ 30-45 ในเด็กวัยก่อนเรียน

Categories
News

เด็กที่เข้ารับการจัดฟันในเด็ก สามารถใช้น้ำยาบ้วนปากได้หรือไม่

เด็กที่เข้ารับการจัดฟันในเด็ก สามารถใช้น้ำยาบ้วนปากได้หรือไม่ การทำความสะอาดช่องปากและฟัน สำหรับเด็กนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะการที่เด็กดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ตั้งแต่ยังมีน้ำน้ำนมนั้น เป็นเรื่องที่ดี เพราะฟันน้ำนม ส่งผลต่อการขึ้นของฟันแท้